top of page

אירועים

העמותה מקיימת מדי שנה אירועים למען ילדי בית החולים ״דנה-דואק״ ולזכרה של רני. אין דבר מרגש ומשמח יותר מלראות ילדים המאושפזים בבתי חולים שמחים וצוחקים, וזה עבורי קיום המשאלה והמצווה הגדולה ביותר שרני ילדתי הייתה מבקשת לעצמה, וכמו כן לילדים החולים.

bottom of page