עונדים את הצמיד של רני ומפריחים בלון אדום

להעלאת המודעות למחלות גנטיות.​